“Унага” онлайн сургалтын төв товч танилцуулга

Манай сургалтын төв нь дэлхийн 30 оронд амьдарч байгаа бүх насны хүүхдүүд болон гадаад хүмүүст Монгол хэл, Монгол ахуй, зан заншлын 6 түвшний сургалтыг 4 хэлний орчуулгатайгаар онлайнаар зааж сургаж байна. Бидний хамгийн давуу тал нь гадаадад амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хэлний түвшин, сэтгэхүй, онцлогт тохирсон хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, түүнийхээ дагуу хичээлээ явуулж, богино хугацаанд үр дүнтэй сургалтыг явуулдаг юм.

Австралид бүртгэлтэй компаний нэр: UNAGA LLC Эх

Утас: +976 9090-7688 +61 415 685 7686

Цахим хаяг: https://www.facebook.com/unaga.online.surgalt