Мөнгөн гүйлгээ

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐢𝐧𝐞 нь 2016 оноос хойш AUSTRAC (Австралийн мөнгөн гүйлгээний тайлан, шинжилгээний төв)-д албан ёсны бүртгэлтэйгээр Монгол, Австралийн хооронд хувь хүн болон бизнесүүдэд мөнгөн шилжүүлгийг түргэн шуурхай, найдвартай, уян хатан ханшаар хийж үйлчилж байна.

ABN 72 163 415 585

Founder: Selengee Batbayar

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐢𝐧𝐞 

𝙻𝚒𝚌𝚎𝚗𝚜𝚎𝚍 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝙿𝚛𝚘𝚟𝚒𝚍𝚎𝚛 

🌐www.directexpressline.com.au

📞 🇦🇺𝟎𝟒𝟎𝟒 𝟗𝟕𝟔 𝟗𝟕𝟔 🇲🇳𝟖𝟎𝟖𝟗 𝟏𝟐𝟏𝟐

Сэтгэгдэл үлдээх