Тосох үйлчилгээ

Нисэх буудлаас тосох, хүргэх үйлчилгээ

Австрали улс Сидней хотод уг үйлчилгээг үзүүлж байна. Олон улсын нисэх буудал болон, орон нутгийн онгоцны буудалаас тосох болон хүргүүлэх тав тухтай үйлчилгээг үзүүлж байна.

Утас:

Австрали дугаар  045244 6310

Монгол дугаар  7255 6310
Захиалга өгөх линк: https://forms.gle/AG8p3TJhmZcK4Ws38

Сэтгэгдэл үлдээх